Discussie & debat  - les 6

Les 6 - discussie: voorbereiding en organiseren van de discussie tijdens de toets van periode 5.4

Je hebt in de vorige lessen ...

 1. de toespraak van minister-president Rutte bekeken en gelezen. Je hebt daarbij (oriënterend) gelet op beeld, lichaamstaal, oogcontact, inhoud en taalgebruik.
 2. In de eerste opdracht heb je de technieken voor aantrekkelijk en effectief taalgebruik herkend.
 3. Vervolgens heb je die spreektechnieken toegepast in een eigen speech van één minuut.
  En je hebt feedback aan een klasgenoot gegeven en feedback ontvangen.
 4. Daarna heb je een discussie tussen twee personen in een televisieprogramma geanalyseerd en van commentaar voorzien.
 5. Je hebt een discussie voorbereid: informatie verzamelen, standpunt bepalen, tegenargumenten ordenen en weerleggen;
 6. een discussie online georganiseerd: teams maken, afspraken maken, software gebruiken;
 7. een eerste discussie online gevoerd en de opname daarvan opgestuurd naar je docent;
 8. een tweede discussie online gevoerd waarvoor je je veel beter moest documenteren en waarbij je tot een compromis moest zien te komen.

Een hele hoop ervaringen dus ...

En nu ... zet je de laatste stap: de voorbereiding van de discussie tijdens de toets. In het vervolg lees je de inhoud van de opdracht, de gang van zaken tijdens de discussie, en ten slotte de observatiepunten en beoordelingscriteria


Voor de afsluitende toetsdiscussie is de volgende voorbereiding noodzakelijk:

 1. Kennis van en vaardigheid in argumentatie (Nieuw Nederlands p. 152 - 171);
 2. Kennis van en vaardigheid in het SExI-model (zie de studiewijzer);
 3. Kennis van en vaardigheid in effectief formuleren (Nieuw Nederlands p. 173 - 211);
 4. Kennis van en oefening in de gehanteerde discussie- & debatvorm (Studiewijzer periode 5.4, documenten V5_discussie_PPP_2019_2020_5_4.pptx en 20192020 VWO5 periode 5_4 Discussie en debat 01-1.pptx;
 5. Samenstelling van een discussiegroep van 5 of 6 personen;
 6. Vaststellen van onderwerp en stelling van discussie;
 7. Verdeling van voor- en tegenstanders van de discussie;
 8. Een grondige inhoudelijke voorbereiding: (1) zoeken van betrouwbare, actuele en volledige informatie over het onderwerp;
 9. Een grondige inhoudelijke voorbereiding: (2) Verwerking van de informatie in argumentatie en tegenargumentatie;
 10. Een grondige inhoudelijke voorbereiding: (3) Taakverdeling binnen je team (voor- of tegenstanders);
 11. Repeteren ...


Probeer bij de voorbereiding de volgende fasen aan te houden:

 1. Samenstelling van de groep, vaststellen van onderwerp en stelling - 25 tot 29 mei;
 2. Verzamelen van goede informatie - 25 tot 29 mei;
 3. Raadplegen van docent omtrent onderwerp, stelling en verzamelde informatie - 2 tot 5 juni;
 4. Oefenen van discussieonderdelen: feedback vragen aan medeleerlingen en docent - 2 tot 5 juni
 5. Uitvoeren van de discussie op school - 8 tot 12 juni.


Tijdens de discussie wordt de vorm gehanteerd volgens het model in de studiewijzer:

 1. Eerste ronde: toespraak van elk discussielid van één minuut volgens het SExI-model, te beginnen met de voorstanders;
 2. Tweede ronde: een open discussie met een duur van # deelnemers * 1,5 minuten;
 3. Vervolgens een korte pauze voor overleg binnen je team over ronde drie;
 4. Derde ronde: afsluitende toespraak van elk discussielid van een halve minuut;
 5. Sprekers gaan staan alvorens te spreken;
 6. Ondersteunende informatie en aantekeningen zijn toegestaan;
 7. Voorlezen is niet toegestaan.


De beoordeling van de discussie vindt als volgt plaats:

 1. Er zijn twee beoordelende docenten;
 2. De beoordeling is individueel: elk discussielid wordt apart beoordeeld;
 3. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de aspecten uit het Observatieformulier Discussie & Debat 2020 (zie de studiewijzer).