1010110011011010 (23 02 2021)

Perseverance-parachute: gecodeerde boodschap

Het woord 'betekenis' hangt - natuurlijk - samen met het woord 'teken'. Als je in iets een teken ziet, krijgt het betekenis. Wie dat teken niet ziet, ontgaat de betekenis.
Wij staan veelal oog in oog met het toeval: gebeurtenissen en objecten zonder onderling verband en betekenis. Of zoals J. Bernlef het in zijn roman Sneeuw formuleert:

J. Bernlef, Sneeuw
Het zijn tekens. Maar het zijn alleen tekens zolang wij ze zien. Anders zijn het feiten, gebeurtenissen zonder betekenis of samenhang, waarvan de wereld vol is.

Maar bij sommige gelegenheden krijgen wij - gelukkig - oog voor verhulde signalen die duiden op een onderliggende betekenis. Ik vind het altijd fascinerend hoe mensen op basis van intuïtie zoeken naar die verborgen verbanden. De recente landing op Mars van de Perseverance-capsule heeft weer een aantal speurneuzen uitgedaagd. Zij zagen een opvallende kleurverdeling in de parachute waaraan de Marslander langzaam naar het planeetoppervlak afdaalde en gingen op onderzoek ....

Klik op afbeelding voor beelden van het openvouwen van de parachute.

Binnen enige uren na uitzending van beelden van de Marslanding was de code gekraakt en werd de betekenis van de kleurverdeling op de parachute onthuld.

Uitleg in dit artikel
(op nieuwe pagina)

In de buitenste ring wordt verwezen naar een GPS-locatie: 4800 Oak Grove DR, Pasadena, California. Dat is de locatie van het NASA-laboratorium voor de ontwikkeling van raketmotor.
De boodschap is weergegeven in de binnenste ringen: dare mighty things.
Het is nu natuurlijk de vraag wat precies wordt bedoeld met deze frase.

   

© gertjan baan -